FnB Cups & Plates

Sản phẩm

LY GIẤY CÁCH NHIỆT DOUBLE WALL

LY GIẤY CÁCH NHIỆT DOUBLE WALL
FnB Cup FnB FnB FnB FnB FnB FnB FnB FnB FnB FnB

Chất lượng

QCVN 12-1:2011 / BYT

KT3-10789HD6

Thiết kế tinh tế

mẫu mã sang trọng

Chủng loại đa dạng

Chịu nhiệt

Giấy tự nhiên, định lượng > 300gsm

Chịu nhiệt < 80c

Design theo mẫu

Một lớp cách nhiệt bổ sung

Sản phẩm chính

Ly cách nhiệt
Ly cách nhiệt
Double Wall Cups

2 LỚP CÁCH NHIỆT

Tô giấy
Tô giấy
Paper Bowls

PHỦ PE 2 MẶT

Ly giấy
Ly giấy
Single Wall Cups

PHỦ PE 1 MẶT

Đĩa giấy
Đĩa giấy
Paper Plates

PHỦ PE 2 MẶT