Chúng tôi ở đây vì bạn

Thời gian mở cửa

Thứ hai đến thứ sáu: 8:00AM đến 4:30PM

Thứ bảy: 8:00AM đến 12:00AM

Địa chỉ công ty

81 Đường số 13, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp.
Hồ Chí Minh


Tiếng Việt:  http://fnb.com.vn/

Hỗ trợ thắc mắc

Điện thoại: (08) 3771.4606

Hotline: 0901.360.361

Email: thunguyen@fnb.com.vn