Ly giấy

Thông Số Kỹ Thuật

Công ty TNHH FnB là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực sản xuất ly giấy cao cấp thân thiện với môi trường bằng nguyên liệu ngoại nhập và công nghệ tiên tiến.

Ly giấy TÊN SẢN PHẨM LOẠI KÍCH THƯỚC
4 oz

Phủ PE 1 mặt Trắng
Chiều Cao: 60 mm
ĐK Miệng Ly: 62 mm
ĐK Đáy Ly: 46 mm
Định Lượng: 190 gms/m2
Dung tích: 4 x 28.35 ml ~ 120 ml

6.5 oz

Phủ PE 1 mặt Trắng/Hình Chiều Cao: 70 mm
ĐK Miệng Ly: 70 mm
ĐK Đáy Ly: 49 mm
Định Lượng: 190 gms/m2
Dung tích: 6.5 x 28.35 ml ~ 184 ml
9 Oz

Phủ PE 1 mặt Trắng/Hình
Chiều Cao: 90 mm
ĐK Miệng Ly: 75 mm
ĐK Đáy Ly: 50 mm
Định Lượng: 210 gms/m2
Dung tích: 9 x 28.35 ml ~ 255 ml

12 Oz

Phủ PE 1 mặt Trắng/Hình Chiều Cao: 110 mm
ĐK Miệng Ly: 80 mm
ĐK Đáy Ly: 50 mm
Định Lượng: 220 gms/m2
Dung tích: 12 x 28.35 ml ~ 340 ml
16 Oz

Phủ PE 1 mặt Trắng/Hình
Chiều Cao: 125 mm
ĐK Miệng Ly: 90 mm
ĐK Đáy Ly: 60 mm
Định Lượng: 230 gms/m2
Dung tích: 16 x 28.35 ml ~ 454 ml

Ly giấy  

4 oz

Trắng

Chiều Cao: 60 mm
ĐK Miệng Ly: 62 mm
ĐK Đáy Ly: 46 mm
Định Lượng: 190 gms/m2
Dung tích: 4 x 28.35 ml ~ 120 ml

6.5 oz

Trắng/Hình

Chiều Cao: 70 mm
ĐK Miệng Ly: 70 mm
ĐK Đáy Ly: 49 mm
Định Lượng: 190 gms/m2
Dung tích: 6.5 x 28.35 ml ~ 184 ml

9 Oz

Trắng/Hình

Chiều Cao: 90 mm
ĐK Miệng Ly: 75 mm
ĐK Đáy Ly: 50 mm
Định Lượng: 210 gms/m2
Dung tích: 9 x 28.35 ml ~ 255 ml

12 Oz

Trắng/Hình

Chiều Cao: 110 mm
ĐK Miệng Ly: 80 mm
ĐK Đáy Ly: 50 mm
Định Lượng: 220 gms/m2
Dung tích: 12 x 28.35 ml ~ 340 ml

16 Oz

Trắng/Hình

Chiều Cao: 125 mm
ĐK Miệng Ly: 60 mm
ĐK Đáy Ly: 60 mm
Định Lượng: 230 gms/m2
Dung tích: 16 x 28.35 ml ~ 454 ml