Tô giấy

Thông Số Kỹ Thuật

Công ty TNHH FnB là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực sản xuất ly giấy cao cấp thân thiện với môi trường bằng nguyên liệu ngoại nhập và công nghệ tiên tiến.

Tô giấy TÊN SẢN PHẨM LOẠI KÍCH THƯỚC


390 ml

Phủ PE 2 mặt Trắng/Hình
Chiều Cao: 59 mm
ĐK Miệng Ly: 112 mm
ĐK Đáy Ly: 92 mm
Định Lượng: 300 gms/m2
Dung tích: 390 ml520 ml

Phủ PE 2 mặt Trắng/Hình Chiều Cao: 82 mm
ĐK Miệng Ly: 112 mm
ĐK Đáy Ly: 89 mm
Định Lượng: 300 gms/m2
Dung tích: 520 ml


750 ml

Phủ PE 2 mặt Trắng/Hình
Chiều Cao: 77 mm
ĐK Miệng Ly: 127 mm
ĐK Đáy Ly: 106 mm
Định Lượng: 300 gms/m2
Dung tích: 750 ml

Tô giấy  

390 ml

Trắng/Hình

Chiều Cao: 59 mm
ĐK Miệng Ly: 112 mm
ĐK Đáy Ly: 92 mm
Định Lượng: 300gms/m2
Dung tích: 390 ml

520 ml

Trắng/Hình

Chiều Cao: 82 mm
ĐK Miệng Ly: 112 mm
ĐK Đáy Ly: 89 mm
Định Lượng: 300gms/m2
Dung tích: 520 ml

750 ml

Trắng/Hình

Chiều Cao: 77 mm
ĐK Miệng Ly: 127 mm
ĐK Đáy Ly: 106 mm
Định Lượng: 300gms/m2
Dung tích: 750 ml