Công ty TNHH FnB là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực sản xuất ly giấy cao cấp thân thiện với môi trường. Bằng nguyên liệu ngoại nhập và công nghệ tiên tiến Công ty TNHH FnB cho ra đời các sản phẩm Ly giấy cao cấp đã được kiểm nghiệm qua Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ( Quatest 3) với các chỉ tiêu như sau:Và đã được Bộ y yế - Cục an toàn thực phẩm xác nhận là sản xuất phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật 12-1:2011/BYT.


STT   TÊN CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH MỨC TỐI ĐA
Thử vật liệu
1   Cadimi μg/g 100
2   Chì μg/g 100
Thử thôi nhiễm
1   Hàm lượng kim loại nặng (qui ra chì) ngâm trong dung dịch acid acetic 4% ở 60°C trong 30 phút μg/ml 1
2   Hàm lượng KMnO4 sử dụng trong điều kiện ngâm trong nước ở 60°C trong 30 phút μg/ml 10
3   Hàm lượng cặn khô ngâm trong ethanol ở 60°C trong 30 phút μg/ml 30
4   Hàm lượng cặn khô ngâm trong nước ở 60°C trong 30 phút μg/ml 30
4   Hàm lượng cặn khô ngâm trong acid acetic ở 60°C trong30 phút μg/ml 30

STT
TÊN CHỈ TIÊU
ĐƠN VỊ TÍNH
MỨC TỐI ĐA

Thử vật liệu

1

Cadimi

μg/g

100

2

Chì

μg/g

100

Thử Thôi Nhiễm

1

Hàm lượng kim loại nặng (qui ra chì) ngâm trong dung dịch acid acetic 4% ở 60°C trong 30 phút

μg/ml

1

2

Hàm lượng KMnO4 sử dụng trong điều kiện ngâm trong nước ở 60°C trong 30 phút

μg/ml

10

3

Hàm lượng cặn khô ngâm trong ethanol ở 60°C trong 30 phút

μg/ml

30

4

Hàm lượng cặn khô ngâm trong nước ở 60°C trong 30 phút

μg/ml

30

4

Hàm lượng cặn khô ngâm trong acid acetic ở 60°C trong30 phút

μg/ml

30


BẢNG CÔNG BỐ HỢP QUY

───

Định kỳ 3 năm chúng tôi thực hiện lại việc đăng ký bản công bố hợp quy, kiểm định và kiểm tra chặt chẽ quá trình sản xuất. Cam kết mang lại sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, và chịu trách nhiệm tính chính xác sản phẩm đã được công bố.
BẢNG CÔNG BỐ HỢP QUY

Ly Giấy

Số 136/2017/YTHCM – TNCB


BẢNG CÔNG BỐ HỢP QUY

Tô Giấy

Số 135/2017/YTHCM – TNCB


BẢNG CÔNG BỐ HỢP QUY

Đĩa Giấy

Số 169/2017/YTHCM – TNCB