Đĩa giấy

Thông Số Kỹ Thuật

Công ty TNHH FnB là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực sản xuất ly giấy cao cấp thân thiện với môi trường bằng nguyên liệu ngoại nhập và công nghệ tiên tiến.

Đĩa giấy TÊN SẢN PHẨM LOẠI KÍCH THƯỚC


13 cm

Tráng phủ PE Trắng/Hình ĐK Miệng Ly: 13 cm
Định Lượng: 300 gms/m2


18 cm

Tráng phủ PE Trắng/Hình ĐK Miệng Ly: 18 cm
Định Lượng: 300 gms/m2


20 cm

Tráng phủ PE Trắng/Hình ĐK Miệng Ly: 20 cm
Định Lượng: 300 gms/m2


23 cm

Tráng phủ PE Trắng/Hình ĐK Miệng Ly: 23 cm
Định Lượng: 400 gms/m2
Đĩa giấy  

13 cm

Trắng/Hình

ĐK Miệng Ly: 13 cm
Định Lượng: 300gms/m2

18 cm

Trắng/Hình

ĐK Miệng Ly: 18 cm
Định Lượng: 300gms/m2

20 cm

Trắng/Hình

ĐK Miệng Ly: 20 cm
Định Lượng: 300gms/m2

23 cm

Trắng/Hình

ĐK Miệng Ly: 23 cm
Định Lượng: 400gms/m2